Electronics daļas apskatītu Moduļi

Elektroniskās daļasKategorijāApraksts
CM521613SakariSCR/Diode POW-R-BLOK Modules Amperes/1200-1600 Volts
SP6128ABSakariNon-Isolated DC-DC Modules:3.0Vdc-5.5Vdc 0.9Vdc-3.3Vdc
LXM1598-01SakariCCFL INVERTER MODULES
P3Z7ACT700WSakariPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
P2Z9ABA900WSakariPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
PM400DAS060SakariUSING INTELLIGENT POWER MODULES
BGY148ASakariamplifier modules
BGY148BSakariamplifier modules
MP02XX280SakariDual Diode Modules
MP03XX280SakariDual Diode Modules
MP03XX440SakariDual Diode Modules
MP02X130SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-16SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-18SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-20SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX130SakariDual Diode Modules
MP03XXX130SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-10SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-12SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-14SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-16SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX175SakariDual Diode Modules
MP03XXX175SakariPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MHW5185BSakariHigh Ouput Doubler 450/550 CATV Amplifier Modules
VI-RAMSakariRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C1SakariRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C2SakariRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E1SakariRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E2SakariRipple Attenuator Modules